Elinstallation | Elcentral

Netkoll
NÄTBERÄKNINGSVERKTYGET FRÅN EVALDS PROGRAMUTVECKLING

Egenutvecklad programvara på svenska. Kraftfull och enkel att använda. Anpassad för Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter
ELSÄK-FS 2008:1 och svensk standard SS 436 40 00.


elinstallationHar Du någon gång projekterat för en Elinstallation ?


Nätberäkningsverktyget NETKOLL har tagits fram speciellt för beräkning av underlagen för en Elinstallation !

Beräkning och dimensionering av Din Elinstallation har blivit mycket enklare:


NETKOLL är perfekt för Dig som

 • projekterar elinstallationer eller elverksnät
 • utför elinstallationen/elnätet
 • kontrollerar elanläggningen före ibruktagning

 

Nyhet

Nya versioner av Netkoll släppta.
Fullt anpassade för Windows 7, Vista och XP Pro/Home

Version 8.7 med Selektivplan
Version 7.7 utan Selektivplan

Samma låga priser som tidigare

>> Beställ Här <<

 

NETKOLL dimensionerar Din anläggning med avseende på

 • utlösningsvillkor
 • överlastströmmar
 • kortslutningsströmmar
 • spänningsfall
 • potentialutjämning
 • selektivitet

 

NETKOLL verifierar Din anläggning med utskrifter i form av

 • enlinjeschema med viktiga nyckelvärden
 • tabeller med mycket detaljerade anläggningsdata
 • selektivplanediagram
 • rapporter på valda inställningar av ledningsskydd


Du behöver inte längre databaser och kataloger på kablar, brytare och transformatorer - de finns som standard med i NETKOLL.

NETKOLL kan Du använda för såväl små lågspänningsinstallationer som stora elanläggningar med både högspänning, lågspänning och transformatorer.

Med NETKOLL behandlar Du hela nätet i en och samma beräkning.

 

Beställ hem direkt så är Du igång inom ett par dagar!

 

Våra kunder


ABB Service AB

Bravikens Pappersbruk - Norrköping

ElektroSandberg AB

Fortum Service

IFÖ Sanitär AB - Bromölla

Kungälv Energi AB

Midroc Electro AB - Sandviken

Mölndal Energi AB

Sweco Energuide AB - Helsingborg

Sweco Theorells AB - Malmö

E.ON Elnät AB

Vattenfall

Ångpanneföreningen

med flera...


Du får dessutom en helt unik garanti!


Vi är så säkra på att du kommer att tycka om programmet att du får 30 dagars öppet köp!>> Beställ Här <<

 

Kontakta oss för mer information:

Evald Eriksson (evald.eriksson@netkoll.com)

Telefon: 0413-10491
Mobiltel: 070-58 132 29

--

Anders Eriksson (anders.eriksson@netkoll.com)

Telefon: 0413-55 47 90
Mobiltel: 0708-56 82 35

--

Evalds Programutveckling
Skördevägen 3
241 36 ESLÖV

 

Hur fungerar NETKOLL ?

Så här enkelt gör du en beräkning ..

 • Bestäm kortslutningseffekten i matningspunkten - det ställe där beräkningen börjar
 • Ange om det finns en transformator eller inte i matningspunkten
 • Fortsätt med sektionerna, som omfattar ledning och uttagspunkt
 • Avsluta inmatningen och se nätet i enlinjeschemat på skärmen
 • Ändra eventuella felaktigheter
 • Skriv ut beräkningsresultatet
 • Spara nätet för senare åtkomst

När nätet är inmatat gör du selektivplanen lika enkelt ..

 • Koppla ihop reläskydden med de fack eller de brytare där de är placerade
 • Välj vilka ström- och tidsvärden som de olika stegen ska ställas in på
 • Välj vilka kurvor som ska ritas upp i diagrammen
 • Visa diagrammen på skärmen och ändra inställningarna vid behov
 • Skriv ut diagram och rapporter
 • Spara nätet för senare åtkomst

 

Teknisk beskrivning av NETKOLL

Du får råd och anvisningar från manual och hjälpfil - om bl a motorstarter, faskompensering och sammanlagring.

NETKOLL kan Du även använda för mellanspänning och högspänning, där man kan se spänningshöjning på tomgående linjer, jordfelström mm!

 

Beräkningsmodulen

Du behöver inga speciella databaser på kablar, brytare eller transformatorer i NETKOLL - de finns redan som en del av programmet.

Skulle något ändras i programmet eller i normerna, så får Du automatiskt meddelande när en ny version finns tillgänglig (kräver anslutning till Internet)

Du kan behandla hela nätet i en och samma beräkning. Ändringar görs enkelt utan att allt behöver matas in på nytt.

Beräkningarna sparas i standardformat så att Du kan ta fram dem vid ett annat tillfälle och göra utökningar, uppdateringar eller test av t.ex. punktbelastningar.

Klicka på bilderna för en mer detaljerad översikt (öppnas i nytt fönster)Samtliga funktioner är lätt åtkomliga via standard-menyn

 Matningspunkt med årseffekt-inmatning.

 


Ledningsarea, ledningstyp och ledningslängd ger Dig:
1. Högsta trefasiga kortslutningsström (Ik3) i varje elcentral och elskåp.
2. Enfasiga jordslutningsströmmen (Ij) i slutändan av varje ledningssektion.
3. Högsta tillåtna säkring för ledningen.
4. Högsta utlösningsström på dvärgbrytare eller MCCB som den valda ledningen tillåter.
5. Minsta erforderliga märkkortslutningsförmåga på MCB och MCCB i förhållande till nätets kortslutningsström.

 

Lednings-sektion med årseffekt-inmatning.

 


Sektion med transformering. Du kan mata in transformatorer i såväl matningspunkten som på valfria platser i nätet.
Inmatas effekt i kW tillsammans med effektfaktorn beräknas dessutom:
6. De totala förlusterna (Pf + Wf) i den beräknade installationen
7. Belastningsströmmarna (I) i varje ledning.
8. Spänningar (U) och spänningsfall (Uf) i centraler och elskåp.Matningspunkt, Avancerade funktioner; resistansökningsfaktor, annan kortslutningsspänning, parallella transformatorer, isolerad nollpunkt.
Lednings-sektion, Avancerade funktioner; anslutning av generatorer, ledningsdimensionering, anslutna kondensatorer, annan utlösningstid för säkringar. Härifrån nås lastdimensioneringsfönstret, se nästa bild.


Lastdimensionering för lågspänning, om Du vill ha andra förutsättningar än standard för ledningens strömvärde. Normalt används nya normen SS 436 40 00 och utgåva 6 i SS 424 14 24 men även den gamla normen SS 424 14 24, utgåva 5 kan användas i tidigare gjorda beräkningar.

Lastdimensionering för högspänning, om Du vill ha andra förutsättningar än standard för ledningens strömvärde. Här används den nya normen SS 424 14 16.NETKOLL räknar automatiskt fram om det är utlösningsvillkoret eller ledningens strömvärde som bestämmer det högsta skydd som ledningen får förses med.

Du kan ange minusvärden för att simulera aktiv och reaktiv utmatning från exempelvis vindkraftsaggregat.Resultatet presenteras i form av ett enlinjeschema, som kan hängas upp i elinstallationen.
Selektivmodulen

Selektivmodulen består av tre delar - en rutin där reläskydden registreras, en rutin där sektionerna kopplas ihop med reläskyddet och en rutin där kurvorna i selektivplanen ritas upp i diagram.Inmatningsbild för reläskydden.

Inmatningsbild där sektionerna kopplas samman med reläskyddet.

Inmatningsbild där kurvorna i selektivplanen ritas upp i diagram.


Till dessa tre delar är sedan kopplat utskriftsrutiner för rapporter och diagram


Sammanfattning

Du behöver inte längre databaser och kataloger på kablar, brytare och transformatorer - de finns med som standard i NETKOLL.

Du behöver inte längre lägga ut pengar på dyra kurser i ledningsdimensionering

Skulle något ändras i normerna eller i programmet, så får Du automatiskt meddelande när en ny version finns tillgänglig (kräver anslutning till Internet)

Du använder NETKOLL för såväl små lågspänningsinstallationer som stora elanläggningar med både högspänning, lågspänning och transformatorer.

Du behandlar hela nätet i en och samma beräkning -- standard i NETKOLL.

Du finner mer information on NETKOLL på vår speciella Forum sida:

Klicka här för att komma till Netkoll Forum

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner vår broschyrer (.pdf):
Programmets finesser | Varför välja Netkoll?

 

 

 


elcentral

Passa På !

Senaste versionen - 8.7*

Endast 10 000:- exkl moms!


*7.7 utan modul för selektivplan kostar endast 6 000:- exkl moms!

 

 


Kom ihåg...

Vi är så säkra på att du kommer att tycka om programmet att du får 30 dagars öppet köp !

 

Alltså: helt nöjd eller så river vi fakturan!


Ja tack Evald ! - Jag beställer NETKOLL enligt nedanstående specifikation:

Manualer med utförliga beskrivningar

Enkelt installationsprogram

Telefonsupport vardagar 9-16

Helt anpassat for Windows 7, Vista och XP Pro/Home

Antal licenser:
st NETKOLL 8.7 med selektivplan á 10 000 exkl moms
 
st NETKOLL 7.7 utan selektivplan á 6 000 exkl moms
 
st NETKOLL 8.7 uppgradering á 3 000 exkl moms
(för 8.7 med selektivplan, beställd efter maj 2010)
st NETKOLL 8.7 uppgradering á 7 000 exkl moms
(för 7.7 utan selektivplan, beställd efter maj 2010)
st NETKOLL 7.7 uppgradering á 3 000 exkl moms
(för 7.7 utan selektivplan, beställd efter maj 2010)

Företag:
   
Namn:
   
E-post:
   
Telefon:
   

Fakturaadress:   
   
   
Postnr/Ort:
   

Leveransadress:   
   
   
Postnr/Ort:
   

Annan info:
   OBS!
Du kommer att få en begäran om bekräftelse per epost.
När Du klickat på länken i den, så vet vi att Du erhållit orderbekräftelsen.

CD och faktura kommer med posten inom några dagar.

 

Kontakta oss för mer information:

Evald Eriksson (evald.eriksson@netkoll.com)

Evalds Programutveckling
Skördevägen 3
241 36 ESLÖV

Telefon: 0413-10491
Mobiltel: 070-58 132 29

--

Anders Eriksson (anders.eriksson@netkoll.com)

Telefon: 0413-55 47 90
Mobiltel: 0708-56 82 35

 


Copyright 2005-2011
Datorsam.com om Elinstallation